<p>Galeusca jardunaldiak Palman&nbsp;</p>

Galeusca jardunaldiak Palman 

Palman bildurik 2024ko maiatzaren 29an,

guk, galizieraz, euskaraz eta katalanez idazten dugun idazleok,

ADIERAZTEN DUGU:

1. Hemen elkartu garela GALEUSCA kultur trukerako gunearen oinordeko gisa, gogoan izanik

historian aspaldiko aurrekariak dituela, jada Espainiako Bigarren Errepublikaren garaitik, eta

bere sorreraz geroztikako ibilbidean mugarri dituela urtez urte egindako idazle topaketak,

Pobleteko 1984ko Topaketatik aurrera, bai eta GALEUSCA Federazioaren eraketa ofiziala ere,

2008an. Gure aurrekoek utzitako ondare historiko, kultural eta linguistikoaren lekuko bizia

gara, eta erantzukizuna ez ezik borondatea ere badugu ondare hori orainaldian eta etorkizun

hurbilean proiektatzeko, garaian garaiko beharretara egokituz.

2. Gaur berriz ere ekingo diogula gure Federazioaren jarduera publikoari, 2.800 idazle inguru

ordezkatuz, lanean eta barne-lankidetzan zenbait urtez jardun ondoren, Bartzelonan egin zen

azken Topaketatik hamar urtera eta Pobleteko Topaketatik berrogei urtera.

3. Eusten diogula Galiziako, Euskal Herriko eta Països Catalanseko literaturen arteko ekintza

bateraturako konpromisoari, hainbat arlotan, hala nola idazketaren eta itzulpenaren esparruko

eskubide profesionalen aldeko borrokan, gure hizkuntzen arteko kultura- eta literaturatrukean,

haietan idatzitako literaturaren zabalkundean, adierazpen-askatasunean eta gure

Federazioaren jardunari hurrengo urteetan berriz ere ekiteko eginkizunean.

4. Amaitzeko, eta hemen azaldutako arrazoiengatik, nazioko, estatuko eta nazioarteko

erakundeei exijitzen diegu galizieraren, euskararen eta katalanaren aurkako eraso guztiak

bertan behera uzteko, baita eremu urrikoak edo gutxituak diren estatuko beste hizkuntzen

aurkako eraso oro ere. Era berean, eskatzen dugu haien normalizazioaren eta sustapenaren

garapen osoa, gure hizkuntzetan egindako literatur sorkuntza eta itzulpena hauspotzeko

politika eta programen bitartez, eta gure literatura nazionalen aitortza eraginkorra, hala

beteko bailirateke Hizkuntza Gutxituen Europako Gutuna (1992), Hizkuntza Eskubideen

Adierazpen Unibertsala (1996) eta Eskubide Kulturalei buruzko Friburgoko Adierazpena (2007).

Halaber, hiru literatura-sistemetako (katalanezkoa, euskarazkoa eta galizierazkoa) kulturaerakundeei

galdatzen diegu eskuz esku lan egin dezatela gure hiru kulturen arteko harremanak

normalizatzeko, baita estatuko nahiz nazioarteko esparruetan ere. Itzulpengintza eta literatura

nazioartekotzea izanik hemen elkartu gaituen topaketaren ardatz nagusia, berriz ere agerian

uzten dugu munduko elkarrizketa kulturalaren partaide izan nahi dugula, normaltasun osoz eta

inolako konplexurik gabe, bakoitzaren errealitate linguistiko, kultural eta nazionaletatik

abiatuta.

Palma, 2024ko maiatzaren 29a